Terminai ir Sąlygos

Įvadas

Šios Svetainės Standartiniai Terminai ir Sąlygos, parašytos šiame tinklalapyje, valdys jūsų naudojimąsi mūsų svetaine. Svetainė pasiekiama adresu – hummel.lt

Šios Sąlygos bus taikomos ir turės įtakos jūsų naudojimuisi šia Svetaine. Naudodamiesi šia Svetaine sutinkate su visais čia parašytais terminais ir sąlygomis. Negalite naudotis šia Svetaine, jei nesutinkate su bet kuria iš nurodytų Svetainės Standartinių Sąlygų.

Nepilnamečiams ar jaunesniems nei 13 metų žmonėms neleidžiama naudotis šia Svetaine.

Intelektinės nuosavybės teisės

Pagal šias Sąlygas, išskyrus turimą turinį, V. Butkevičius ir kompanija, UAB ir (arba) jos licencijos išdavėjai turi visas intelektinės nuosavybės teises ir medžiagą, esančią šioje Svetainėje.

Jums suteikiama ribota licencija norint peržiūrėti šioje Svetainėje esančią medžiagą.

Apribojimai

Jums specialia yra specialiai apribota:

  • bet kokios Svetainės medžiagos skelbimas kitose laikmenose;
  • bet kurios Svetainės medžiagos pardavimas, sublicencija ir (arba) kitokia komercializacija;
  • viešai atlikti ir (arba) rodyti bet kokią Svetainės medžiagą;
  • naudoti šią svetainę bet kokiu būdu, kuris kenkia ar gali pakenkti šiai Svetainei;
  • naudoti šią svetainę bet kokiu būdu, kuris daro įtaką vartotojo prieigai prie šios Svetainės;
  • šios svetainės naudojimas prieštaraujant galiojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams arba bet kokiu būdu gali pakenkti Svetainei, bet kuriam asmeniui ar verslo subjektui;
  • užsiimti bet kokia duomenų gavyba, duomenų rinkimu, duomenų rinkimu ar bet kokia kita panašia veikla, susijusia su šia Svetaine;
  • naudodamiesi šia Svetaine, užsiimkite bet kokia reklama ar rinkodara.

Tam tikroms šios Svetainės sritims yra ribojama Jūsų prieiga. V. Butkevičius ir kompanija, UAB gali savo nuožiūra bet kuriuo metu toliau riboti jūsų prieigą prie bet kurios šios Svetainės srities. Bet koks naudotojo ID ir slaptažodis, kurį galite turėti šioje svetainėje, yra konfidencialūs. Šią informaciją jūs, taip pat, turite išlaikyti konfidencialiai.

Jūsų Turinys

Šiose Svetainės Standartiniuose Terminuose ir Sąlygose „Jūsų turinys“ reiškia bet kokį garso, vaizdo tekstą, nuotraukas ar kitą medžiagą, kurią pasirenkate rodyti šioje svetainėje. Rodydami Savo Turinį, jūs suteikiate V. Butkevičius ir kompanija, UAB neišskirtinę teisę, visame pasaulyje neatšaukiamą, sublicencijuojamą licenciją naudoti, atgaminti, pritaikyti, publikuoti, išversti ir platinti visose laikmenose.

Jūsų Turinys turi būti jūsų pačių ir neturi pažeisti trečiųjų šalių teisių. V. Butkevičius ir kompanija, UAB pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo pašalinti bet kokį Jūsų Turinį iš šios Svetainės.

Jokių garantijų

Ši Svetainė pateikiama tokia, kokia yra, su visais gedimais, o V. Butkevičius ir kompanija, UAB neteikia jokių garantijų, susijusių su šia Svetaine ar šioje Svetainėje esančia medžiaga. Be to, viskas šioje Svetainėje yra pateikiama kaip patarimas jums.

Atsakomybės apribojimas

Jokiu būdu V. Butkevičius ir kompanija, UAB, jos direktoriai ir darbuotojai nėra atsakingi už nieką, kylantį ar kaip nors susijusį su jūsų naudojimusi šia Svetaine, neatsižvelgiant į tai, ar tokia atsakomybė yra sutartinė. V. Butkevičius ir kompanija, UAB įskaitant jos direktorius ir darbuotojus, nėra atsakingi už jokią netiesioginę, pasekminę ar specialią atsakomybę, atsirandančią dėl ar bet kokiu būdu susijusio su jūsų naudojimusi šia Svetaine.

Jūs visiškai atlyginate Žalą V. Butkevičius ir kompanija, UAB už bet kokius ir (arba) visus įsipareigojimus, išlaidas, reikalavimus, ieškinio priežastis, žalą ir išlaidas, kylančias bet kokiu būdu, susijusiais su jūsų bet kurios iš šių Sąlygų pažeidimu.

Atskiriamumas

Jei kuri nors šių Sąlygų nuostatų pripažįstama negaliojančia pagal bet kurį taikomą įstatymą, tokios nuostatos ištrinamos nepažeidžiant likusių šių nuostatų.

Sąlygų keitimas

„V. Butkevičius ir kompanija“, UAB, turi teisę bet kuriuo metu peržiūrėti šias Sąlygas savo nuožiūra, o naudodamiesi šia Svetaine jūs turite reguliariai peržiūrėti šias Sąlygas.

Užduotis

V. Butkevičius ir kompanija, UAB gali be jokio pranešimo perleisti, perduoti subrangos sutartimi savo teises ir (arba) pareigas pagal šias Sąlygas. Tačiau jums neleidžiama priskirti, perduoti ar perduoti subrangos jokių savo teisių ir (arba) įsipareigojimų pagal šias Sąlygas.

Pilnas susitarimas

Šios Sąlygos sudaro sutartį tarp V. Butkevičius ir kompanija, UAB ir jūsų, dėl jūsų naudojimosi šia Svetaine ir pakeičia visas ankstesnes sutartis.

Taikoma teisė ir jurisdikcija

Šias Sąlygas reglamentuos ir aiškinsis pagal Šalies Valstybės įstatymus, o jūs sutinkate su bet kokiais ginčus ir neesate išskirtinis Valstybės ir federalinių teismų, esančių šalyje, jurisdikcijos.